martijn

martijn

Een nieuw initiatief in Overschie

Ochtendgebed — Overschie Stroomt
"Overschie Stroomt" is de naam die gekozen is voor het pioniersproject in Overschie. Het project bevindt zich in de startfase. Binnenkort hopen we op zoek te gaan naar een kerkelijk werker die samen met het pioniersteam aan de slag kan gaan