ANBI

Doelstelling

De pioniersplek Overschie Stroomt heeft als doel in Overschie te bouwen aan relaties en activiteiten waarin mensen tot hun recht komen en (opnieuw) verbondenheid ervaren. Zo willen we getuige zijn van de liefde van Jezus Christus in Overschie.

Gegevens

KvK: 88753557
RSIN: 864764625
Bankrekening Stichting Pioniersplek Overschie Stroomt: NL81 TRIO 0320 610 837

Adres
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP  Rotterdam
www.overschiestroomt.nl
info@overschiestroomt.nl

De stichting pioniersplek Overschie Stroomt heeft een ANBI status.

Bestuur    

Voorzitter:
dhr. C.M. (Kees) van der Meer
0641296340
cvdmoverschie@gmail.com

Penningmeester:
dhr. J.B. (Jean-Bart) Bügel
010-2023372
jbbugel@solconmail.nl

Secretaris:
mevr. K. (Koosje) van Kalsbeek
06-53843925
kooskalsbeek1409@outlook.com

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werk voor de stichting of de pioniersplek.

Beleid

De komende drie jaren staat het opbouwen van relaties centraal, zodat we de bewoners en hun vragen beter leren kennen. We gaan samen met wijkbewoners aan de slag om hun eigen talenten beter te leren kennen en deze in te zetten voor hun eigen leven en de wijk. We luisteren naar mensen en dagen ze uit om mee te bouwen aan een netwerk in de wijk.

Tegen de achtergrond van eenzaamheid en gebrek aan sociale samenhang in de wijk streven we naar meer verbinding. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de verbinding tussen (kans)arm en (kans)rijk. Gaandeweg hopen we activiteiten te kunnen ontwikkelen die ingaan op concrete zingevingsvragen.

Om dit te bereiken zetten we allereerst in op een aantal vaste en regelmatig terugkerende activiteiten, zoals de organisatie van gezamenlijke maaltijden, een kinderfeest op Hemelvaartsdag, het wekelijkse ochtendgebed en bezoekwerk. Daarnaast is er een plan uitgewerkt om in het voorjaar van 2023 te starten met een ontmoetingsplek voor moeders. Daarnaast zullen zich nieuwe kansen en mogelijkheden voordoen waar we op willen inspelen.

Verslag en financiën

De pioniersplek is gestart op 1 januari 2023. Er is dus nog geen verslag van het afgelopen boekjaar of een financiële verantwoording. De begroting voor 2023 vindt u hier: