Samen tegen armoede

Op 28 september heeft Overschie Stroomt samen met WMO Radar, Centrum voor Jeugd en Gezin en de bewonersorganisatie een overleg georganiseerd om zoveel mogelijk organisaties en bewoners uit te nodigen om te praten over het onderwerp armoede in Overschie. De gezamenlijke doelstelling is om armoede terug te dringen door goed met elkaar samen te werken. Bespreekpunten tijdens de bijeenkomst waren bijvoorbeeld: Welke hulp en ondersteuning geven organisaties? Hoeveel huishoudens hebben in Overschie te maken met een moeilijke financiële situatie? Belangrijk was, dat we niet ‘over’, maar ‘met’ mensen praten, die zelf hebben ervaren wat het is om als gezin in armoede te leven. Daarom werd er tijdens de bijeenkomst ruim de tijd genomen voor een interview met een ervaringsdeskundige. Zij gaf aan hoe belangrijk het is om ‘maatjes’ te hebben waar je je verhaal kunt vertellen en die je kunnen helpen met onverwachte tegenslagen. Dat geeft ongelooflijk veel steun in de rug!