Overschie Stroomt op Sociale Straat

Vandaag stonden we op de braderie ‘Sociale Straat’. Er zijn heel wat mensen langs ons kraampje gelopen om kennis te maken met alle activiteiten van Overschie Stroomt. Heel bijzonder dat de gebedsmuur veel gebruikt werd. Mensen konden op een briefje een onderwerp of een naam schrijven waar gebed voor nodig was. Deze gebeden nemen we mee tijdens het ochtendgebed,dat we op iedere dinsdagochtend van 9 tot 9:30 uur houden (Oranjestraat 6).